A. ACTE NORMATIVE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Legea nr. 319/14.07.2006 - a securitatii si sanatatii in munca, emitent : parlamentul, publicata in : M.O. nr. 646/26.07.2006;
Legea nr. 126/27.12..1995 (actualizata) - privind regimul materialelor explozive, publicata initial in M.O. nr. 298/ 28.12.1995;
Legea nr. 346/05.06.2002 (actualizata) - privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata initial in M.O. nr. 454/27.06.2002;
Legea nr. 360/02.09.2003 (actualizata) - privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, publicata initial in M.O. nr. 635/05.09.2003;
H.G. nr. 1.425/11.10.2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, emitent : parlamentul, publicata in : M.O. nr. 882/30.10.2006;

 

B. ACTE NORMATIVE IN DOMENIUL PREVENIRII SI STINGERII INCENDIILOR SI A SITUATIILOR DE URGENTA

Legea nr. 307/12.07.2006 (actualizata) - privind apararea impotriva incendiilor ;
Legea nr. 481/08.11.2004 - privind protectia civila emitent : Parlamentul, publicata in : M.O. nr. 1.094 din 24 noiembrie 2004 ;
Legea nr. 10/.01.1995 (actualizata) - privind calitatea in constructii ;
H.G. nr. 1.739/06.12.2006 - pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, emitent : Guvernul, publicata in : M.O. nr. 995 din 13 decembrie 2006 ;
H.G. nr. 804/25.07.2007 - privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, emitent : Guvernul, publicata in : M.O. nr. 539 din 8 august 2007 ;

 

C. ACTE NORMATIVE PRIVIND RELATIILE DE MUNCA

Codul Muncii - Legea nr. 53/2003 (actualizata), publicata initial in M.O. nr. 72 din 05.02.2003 ;
Constitutia Romaniei din 21.11.1991 (republicata), emitent: Parlamentul , publicata in : M.O. nr. 767/3110.2003;
Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010, publicata in M.O. partea V nr. 5 din 29.01.2007 ;
Legea nr. 130/1999 (republicata) - privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, publicata in M.O. nr. 355/27.07.1999 ;
Legea nr. 130/1996 (republicata) - privind contractul colectiv de munca, publicataa in M.O. 184/19.05.1998 ;
Legea nr. 22/1969 - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor, publicataa in B.O. nr. 132/18.11.1969, modificata si completata in M.O. 181/15.07.1994) ;