H.G. nr. 115/05.02.2004 - privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;
H.G. nr. 207/17.03.2005 - privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;
H.G. nr. 1.875/22.12.2005 - privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest;
H.G. nr. 1.876/22.12.2005 - privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii;
H.G. nr. 300/02.03.2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;
H.G. nr. 971/26.07.2006 - privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;
H.G. nr. 1.050/09.08.2006 - privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj;
H.G. nr. 1.058/09.08.2006 - privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;
H.G. nr. 1.049/09.08.2006 - privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran;
H.G. nr. 1.048/09.08.2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
H.G. nr. 1.051/09.08.2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;
H.G. nr. 1.028/09.08.2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
H.G. nr. 1.092/16.08.2006 - privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca;
H.G. nr. 1.093/16.08.2006 - privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca;
H.G. nr. 1.091/16.08.2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;
H.G. nr. 1.146/30.08.2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
H.G. nr. 1.135/30.08.2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit;
H.G. nr. 1.136/30.08.2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice;
H.G. nr. 1.218/06.09.2006 - privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici;
O.U.G. nr. 99/29.06.2000 - privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca, publicata in M.O. nr. 304/04.07.2000;
O.U.G. nr. 200/09.11.2000 (actualizata) - privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, publicata initial in M.O. nr. 593/22.11.2000;
ORDIN nr. 706/26.09.2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale;
ORDIN nr. 753/16.10.2006 - privind protectia tinerilor in munca;
ORDIN nr. 755/16.10.2006 - pentru aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de munca - FIAM si a instructiunilor de completare a acestuia;
ORDIN nr. 754/16.10.2006 - pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
ORDIN nr. 931/29.11.2006 - pentru completarea Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 10/2006 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii masinilor industriale;
ORDIN nr. 947/07.12.2006 - pentru completarea Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 12/2006 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii echipamentelor individuale de protectie;
CERINTE SPECIALE MINIME din 9 august 2006 - aplicabile sectorului de foraj marin, emitent : Guvernul, publicate in M.O. nr. 737 din 29 august 2006;
DISPOZITII din 30 august 2006 - referitoare la utilizarea echipamentelor de munca prevazute la art. 4 alin. 3, din H.G. nr. 1146/2006, emitent : Guvernul, publicate in : M.O. nr. 815 din 3 octombrie 2006;
H.G. nr. 557/06.06.2007 - privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari incadrati la agenti de munca temporara, emitent : Guvernul, publicata in M.O. nr. 407 din 18 iunie 2007;
H.G. nr. 601/13.06.2007 - pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca, emitent : Guvernul, publicata in M.O. nr. 470 din 12 iulie 2007;
NORMATIV din 02.05.2007 - privind organizarea activitatii de interventie si salvare la unitati industriale cu pericol potential de emisii de gaze toxice si/sau explosive, emitent : MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR, Nr. 1.637 din 25 aprilie 2007, MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE, Nr. 391 din 2 mai 2007, publicate in : M.O. nr. 408 din 19 iunie 2007;
ORDIN nr. 392/02.05.2007- privind aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si intretinerea instalatiilor tehnice care functioneaza in atmosfere potential explozive", indicativ NEx 01-06, emitent : MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR, Nr. 1.636 din 25 aprilie 2007, MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE, Nr. 392 din 2 mai 2007, publicat in : M.O. nr. 411 din 19 iunie 2007;
ORDIN nr. 393/02.05.2007 - pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Normativ privind organizarea activitatii de verificare a instalatiilor de ventilare care functioneaza la unitati industriale cu pericol potential de formare a atmosferelor explozive si/sau toxice", indicativ NVIV - 01-06, emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR, Nr. 1.638 din 25 aprilie 2007. MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE Nr. 393 din 2 mai 2007, publicat in : M.O. nr. 408 din 19 iunie 2007;
ORDIN nr. 3/03.01.2007 - privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de munca-FIAM, emitent : MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI, publicat in : M.O. nr. 70 din 30 ianuarie 2007;
ORDIN nr. 931/29.11.2006 - pentru completarea Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 10/2006 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii masinilor industriale, emitent : MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI, publicat in : M.O. nr. 1.007 din 19 decembrie 2006;
ORDIN nr. 947/07.12.2006 - pentru completarea Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 12/2006 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii echipamentelor individuale de protectie, emitent : MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI, publicat in : M.O. nr. 1.012 din 20 decembrie 2006;
ORDIN nr. 242/23.03.2007 - pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile, emitent : MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI, publicat in : M.O. nr. 234 din 4 aprilie 2007;
REGULAMENT din 23.03.2007 - privind formarea specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile, emitent : MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI, publicat in : M.O. nr. 234 din 4 aprilie 2007;
O.U.G. nr. 195/12.12.2002 (actualizata) - privind circulatia pe drumurile publice;
Norma Metodologica de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 96/2003 - privind protectia maternitatii la locurile de munca, publicata in M.O. nr. 378/29.04.2004;
Norma Metodologica din 5 iulie 2006 - de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, emitent : MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI MINISTERUL SANATATII PUBLICE, publicata in : M.O. nr. 708/17.08.2006.