H.G. nr. 537/06.06.2007 - privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor, emitent : Guvernul, publicata in : M.O. nr. 395 din 12 iunie 2007 ;
H.G. nr. 639/06.10.1997 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru incendii in masa, emitent : Guvernul, publicata in : M.O. nr. 283 din 20 octombrie 1997 ;
H.G. nr. 1.222/13.10.2005 - privind stabilirea principiilor evacuarii in situatii de conflict armat, emitent : Guvernul, publicata in : M.O. nr. 933 din 19 octombrie 2005 ;
H.G. nr. 1.489/09.09.2004 - privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, emitent : Guvernul, publicata in : M.O. nr. 884 din 28 septembrie 2004 ;
H.G. nr. 1.739/06.12.2006 - pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, emitent : Guvernul, publicata in M.O. nr. 995 din 13 decembrie 2006 ;
ORDIN nr. 160 din 23.02.2007- pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 161 din 7 martie 2007 ;
ORDIN nr. 1.312/22.05.2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 462 din 29 mai 2006 ;
ORDIN nr. 163/28.02.2007 - pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 216 din 29 martie 2007 ;
ORDIN nr. 210/21.05.2007 - pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, emitent : MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE, publicat in : M.O. nr. 360 din 28 mai 2007 ;
ORDIN nr. 164/01.03.2007 - pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile de serviciu, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 167 din 9 martie 2007 ;
ORDIN nr. 1.433/15.09.2006 - privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 806 din 26 septembrie 2006 ;
ORDIN nr. 1.610/28.03.2007 - pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL, emitent : MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI, publicat in : M.O. nr. 266 din 20 aprilie 2007 ;
ORDIN nr. 90/22.06.2001 - pentru aprobarea Metodologiei de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administratiei publice centrale si locale, precum si a personalului tehnic al agentilor economici si institutiilor, cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, emitent : MINISTERUL DE INTERNE, publicat in : M.O. nr. 584 din 18 septembrie 2001 ;
ORDIN nr. 106/09.01.2007 - pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 35 din 18 ianuarie 2007 ;
ORDIN nr. 108/01.08.2001 - pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - D.G.P.S.I.-004, emitent : MINISTERUL DE INTERNE, publicat in : M.O. nr. 597 din 24 septembrie 2001 ;
ORDIN nr. 128/08.05.2007 - pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii", indicativ NP 074-2007, emitent : MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR, publicat in : M.O. nr. 381 din 6 iunie 2007 ;
ORDIN nr. 130/25.01.2007 - pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 89 din 5 februarie 2007 ;
ORDIN nr. 132/29.01.2007 - pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 79 din 1 februarie 2007 ;
ORDIN nr. 158/22.02.2007 - pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 150 din 1 martie 2007 ;
ORDIN nr. 160/23.02.2007 - pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta, EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 161 din 7 martie 2007;
ORDIN nr. 252/19.07.2007- pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor care proiecteaza, executa, verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii de aparare impotriva incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare, de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor, emitent : MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE, publicat in : M.O. nr. 588 din 27 august 2007 ;
ORDIN nr. 683/07.06.2005 - privind aprobarea Procedurilor generice pentru colectarea datelor, validare si raspuns pe timpul unei urgente radiologice, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 520 din 20 iunie 2005 ;
ORDIN nr. 684/07.06.2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregatirea si interventia in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 538 din 24 iunie 2005 ;
ORDIN nr. 712/23.06.2005 (actualizat) - pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile ;
ORDIN nr. 1.160/30.01.2006- pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren, emitent : MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI nr. 1.995 din 18 noiembrie 2005, MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR nr. 1.160 din 30 ianuarie 2006, publicat in : M.O. nr. 207 din 7 martie 2006 ;
ORDIN nr. 1.178/02.02.2006 - privind aprobarea Manualului prefectului pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de inundatii si a Manualului primarului pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de inundatii, emitent : MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR nr. 1.240 din 5 decembrie 2005, MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR nr. 1.178 din 2 februarie 2006, publicat in : M.O. nr. 168 din 22 februarie 2006 ;
ORDIN nr. 1.184/06.02.2006 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 161 din 21 februarie 2006 ;
ORDIN nr. 1.435/18.09.2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 814 din 3 octombrie 2006 ;
ORDIN nr. 1.436/18.09.2006 - pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea activitatii de avizare a normelor si reglementarilor tehnice de aparare impotriva incendiilor, emise de ministere si celelalte organe ale administratiei publice centrale, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 814 din 3 octombrie 2006 ;
ORDIN nr. 1.474/12.10.2006 - pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 885 din 31 octombrie 2006 ;
ORDIN nr. 1.610/28.03.2007 - pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL, emitent : MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI, publicat in : M.O. nr. 266 din 20 aprilie 2007 ;
ORDIN nr. 195/20.04.2007 - privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, emitent : MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE, publicat in : M.O. nr. 288 din 2 mai 2007 ;
O.U.G. nr. 21/15.04.2004 (actualizata) - privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta ;
REGULAMENT din 12.10.2006 - de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 885 din 31 octombrie 2006 ;
REGULAMENT din 30.01.2006 - privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren), emitent : MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI,MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 207 bis din 7 martie 2006 ;
NORMATIV din 2 mai 2007 - privind organizarea activitatii de interventie si salvare la unitati industriale cu pericol potential de emisii de gaze toxice si/sau explosive, emitent : MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR, Nr. 1.637 din 25 aprilie 2007, MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE Nr. 391 din 2 mai 2007, publicat in : M.O. nr. 408 din 19 iunie 2007 ;
MANUALUL PREFECTULUI din 02.02.2006 - pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de inundatii, emitent : MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR, MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 168 bis din 22 februarie 2006 ;
METODOLOGIE din 18.09.2006 - privind organizarea si desfasurarea activitatii de avizare a normelor si reglementarilor tehnice de aparare impotriva incendiilor, emise de ministere si celelalte organe ale administratiei publice centrale, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 814 din 3 octombrie 2006 ;
METODOLOGIE din 18.09.2006 - privind organizarea si desfasurarea activitatii de avizare a normelor si reglementarilor tehnice de aparare impotriva incendiilor, emise de ministere si celelalte organe ale administratiei publice centrale, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicata in : M.O. nr. 814 din 3 octombrie 2006 ;
METODOLOGIE din 22.06.2001 - de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administratiei publice centrale si locale, precum si a personalului tehnic al agentilor economici si institutiilor, cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, emitent : MINISTERUL DE INTERNE, publicata in : M.O. nr. 584 din 18.09.2001 ;
NORME METODOLOGICE din 18.09.2006 - de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicate in : M.O. nr. 814 din 3 octombrie 2006.