Legea nr. 130/16.10.1996 (republicata) - privind contractul colectiv de munca, emitent : Parlament, publicata in : M.O. nr. 184/19.05.1998 ;
Legea nr. 168/1999 (actualizata) - privind conflictele de munca, publicataa initial in M.O. 582/29.11.1999 ;
Legea nr. 67/22.03.2006 - privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora, emitent : Parlamentul , publicata in : M.O. nr. 276/28.03.2006 ;
Legea nr. 202/2002 (actualizata) - privind egalitatea de sanse intre femei si barbate, publicaaa initial in M.O. nr. 301/08.05.2002);
Legea nr. 142/1998 (actualizata) - privind acordarea tichetelor de masa, publicata initiala in M.O. 260/13.07.1998 ;
Legea nr. 544/12.10.2001 (actualizata) - privind liberul acces la informatiile de interes public, publicata initial in M.O. nr. 663/23.10.2001 ;
Legea nr. 130/20.07.1999 (republicata) - privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, emitent : parlamentul, publicata in : M.O. nr. 190/20.03.2007 ;
Legea nr. 203/28.12.1999 (actualizata) - privind permisele de munca, publicataa initial in M.O. nr. 544/17.06.2004;
Legea nr. 156/26.07.2000 (actualizata) - privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, publicata initial M.O. nr. 364/04.08.2000 ;
Legea nr.188/08.12.1999 (actualizata) - privind Statutul functionarilor publici, publicataa initial in M.O. nr. 251/22.03.2004 ;
Legea nr. 19/17.03,2000 (actualizata) - privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata initial in M.O. partea I, nr. 140/01.04.2000 ;
Legea nr. 76/ 16.01.2002 (actualizata) - privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca ;
Ordinul nr. 64/2003 al MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI (actulizat) - pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de munca, publicata in M.O. nr. 139/04.03.2003, modificat si completat prin Ordinul 76/2003, publicat initial in M.O. nr. 159/12.03.2003 ;
Ordinul nr. 64/28.06.2003 (actualizata) - pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de munca, publicat initial in M.O. nr. 464/29.06.2003, emis de catre MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE ;
O.U.G nr. 98/24.06.1999 (actualizata) - privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, publicata initial in M.O. nr. 303/29.06.1999 ;
O.U.G. nr. 44/16.04.2008 - privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, publicata in M.O. nr. 328/25.04.2008 ;
O.U.G. nr. 96/14.10.2003 (actualizata) - privind protectia maternitatii la locul de munca, publicata initial in M.O. nr. 750/27.10.2003 ;
O.G. nr. 129/31.08.2000 (actualizata) - privind formarea profesionala a adultilor, emitent : Guvernul, publicata initial in M.O. nr. 711/30.09.2002 ;
O.G. nr. 137/31.08.2000 (actualizata) - privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, publicata initial in M.O. nr. 99/08.02.2007 ;
O.G. nr. 27/30.01.2002 (actualizata) - privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, publicata initial in M.O. nr. 84/01.02.2002 ;
O.G. nr. 2/12.07.2001(actualizata) - privind regimul juridic al contraventilor, publicata initial in M.O. nr. 410/25.07.2001 ;
H.G. nr. 161/03.02.2006 (actualizata) - privind intocmirea si completarea registrului de evidenta a salariatilor, publicata initial in M.O nr. 172/22.02.2006 ;
H.G. nr. 123/2002 - pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, publicata in M.O. nr. 167/08.03.2002 ;
H.G. nr. 1507/12.12.2007 - pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in M.O. nr. 877/20.12.2007 ;
H.G. nr. 247/04.03.2003 (actualizata) - privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, publicata initial in m.O. nr. 164/14.03.2003 ;
H.G. nr. 261/22.02.2001 (actualizata) - privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, publicataa initial in M.O. nr. 114/06.03.2001 ;
O.G. nr. 2/2001(actualizata) - privind regimul juridic al contaventiilor, publicata in M.O. nr. 410/25.07.2001 ;
Norme Metodologice din 07.04.2004 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca.